La col·lecció de clàssics a mida conté grans obres de la literatura adaptades als estudiants. Sempre fidels a la riquesa estilística de cada obra i autor, presenta els textos amb un llenguatge adequat a l’edat dels lectors i una extensió accessible (aproximadament 160 pàgines). Contenen recursos per ajudar a la comprensió del text, il·lustracions a tot color i, així mateix, els llibres es complementen amb un dossier d’activitats per a la lectura adreçat a l’alumne i hi ha disponible un solucionari del dossier adreçat als docents.

Hem incorporat a la col·lecció tres nous clàssis imprescindibles: Tirant lo Blanc de Joanot Martorell, Orgull i prejudici de Jane Austen i Els viatges de Gulliver de Jonathan Swift, amb els que els estudiants podran treballar valors i emocions com l’amistat, l’amor, el poder, la traició, la lleialtat, la identitat o la imaginació, la justícia i la tolerància.

Tots els títols de clàssics a mida contenen un apartat que avança alguns dels temes i característiques de l’obra, amb l’objectiu d’ajudar el lector a comprendre’ls i a situar-se davant el text. També hi trobaran notes a peu de pàgina per definir expressions i conceptes que ajuden a la comprensió lectora del text i un apèndix amb la biografia de l’autor i la seva obra, informació sobre el text, comentaris d’altres edicions, vigència en el panorama literari, etc.

L’objectiu del dossier d’activitats per la lectura és facilitar als alumnes la lectura de les diferents adaptacions. Per aquest motiu, els apartats “Abans de la lectura” i “Després de la lectura” inclouen propostes d’activitats relacionades amb preguntes de caràcter general sobre l’obra, l’època i l’autor. La resta d’activitats apareixen en l’apartat “Durant la lectura” i fan relació a activitats específiques de comprensió, anàlisi i expressió; alhora, estan relacionades amb el contingut de cada un dels capítols de l’obra. Les activitats per la lectura poden descarregar-se des de l’apartat cercle d’educadors del web www.barcanovainvantiljuvenil.cat.

Altres títols de la col·lecció: Les mil i una nits, Dràcula, Els llibre de la selva, Hamlet, Els tres mosqueters, Llibre de les bèsties, Vint mil llegües de viatge submarí, El castell dels tres dragons, Capitans intrèpids, Mar i cel, Les aventures de Huckleberry Finn, Les aventures de Tom Sawyer, Frankenstein, L’auca del senyor Esteve, Cyrano de Bergerac, L’illa del tresor, Alícia al país de les meravelles, Romeu i Julieta i Oliver Twist.

Clássics a mida Barcanova

 

Més información en aquest enllaç.