Ramon Llull és una figura cabdal de la nostra cultura. Està considerat el primer gran escriptor en llengua catalana i un dels grans prersonatges de la literatura universal. L’any 2016 es commemora el 700 aniversari de la seva mort.

Barcanova publicarà en breu dues obres:

Faules del Llibre de les bèsties, per a lectors infantils.

Llibre de les bèsties, adaptació de la col·lecció «Clàssica a Mida» per a públic juvenil.

Ramon Llull va escriure el Llibre de les bèsties fa més de 700 anys i el va incloure en un llibre titulat Llibre de meravelles, més conegut com a Fèlix, que és com s’anomena el protagonista. Llull, amb aquesta obra, com amb la majoria de les moltes que va escriure, volia instruir, volia mostrar el que estava bé i el que no perquè els homes canviessin les seves conductes equivocades. I, per fer-ho d’una manera fàcil i arribar a tothom, va fer servir un recurs molt habitual en l’època, de una llarga tradició en les cultures orientals com l’índia, la persa o l’hebrea: les faules i els exemples.

 

1498119Adaptació de Pere Martí i Bertran

Il·lustracions de Maria Espluga

 

Les faules han estat un dels gèneres literaris més presents en la literatura infantil de tots els temps. Ramon Llull les va utilitzar en moltes de les seves obres, precisament per l’alt valor didàctic que tenen. Per això hem volgut recollir-ne algunes de les que va incloure en el Llibre de les bèsties.

Avui ens resulten tan fresques i actuals com ho devien ser per als lectors i els oïdors d’aleshores, perquè, per desgràcia, la valentia i la por, la generositat i l’enveja, la pobresa i la riquesa… de què ens parlen no han canviat gaire, per molt que la societat sí que hagi canviat. I no han canviat perquè són qualitats i defectes de l’ésser humà. L’altra característica important de les faules és que els protagonistes solen ser animals, que actuen en tot moment com si fossin persones.

 

Ramon Llull va incloure en el Llibre de les bèsties una vintena llarga de faules. Nosaltres hem seleccionat aquelles que ens han semblat més assequibles i aquelles que hem considerat que encara ens poden ser útils per fer-nos reflexionar, per fer-nos adonar que hi ha coses que estan bé, que val la pena de fer, però que també n’hi ha d’altres que estan malament, que hem de mirar de desterrar de la nostra manera de ser o d’actuar, si ens volem considerar éssers humans, éssers racionals, per més que siguin les bèsties els protagonistes.

 

1403020Adaptació de Muntsa Farré

Il·lustracions de Gisela Bombilà

 

Temps era temps, en un bell prat es van reunir tota mena d’animals per triar rei. No cal dir que les discussions entre ells van ser llargues i de vegades tenses i tot, però, finalment el Lleó va ser l’elegit i tothom ho va acceptar; tothom no, perquè la Guineu, des de bon començament, va embolicar la troca i va començar a fer intrigues per aconseguir un poder que no li havia estat donat. Val a dir que no se’n va sortir i que al final va ser víctima dels seus enganys.

 

La vigència d’aquesta obra és plena; si us hi fixeu bé, trobareu que el missatge, malauradament, no ha caducat, encara que hagin transcorregut més de set segles des que Ramon Llull la va escriure.

Per apropar més l’obra als lectors joves, el text s’ha adaptat al català modern i a una sintaxi més àgil.

Com que de vegades l’encadenament d’exemples en el text complet és molt llarg, s’hi han introduït frases que faciliten la interpretació i ajuden a no perdre el fil del debat. Així mateix, fragments llargs de diàleg indirecte s’han transformat a diàleg directe per fer la lectura més motivadora.

 

1452174Per acabar, volem fer referència a la versió del Llibres de les bèsties publicat en la col·lecció «Antaviana Clàssics Catalans». Aquesta és una edició en català antic a cura de Montserrat Vallès.